RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av undercentral för fjärrvärme

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Fjärrvärme är en enkel och relativt underhållsfri uppvärmningsform och undercentralen tar liten plats i huset.


Beskrivning

Fjärrvärme distribueras som hett vatten via ett centralt ledningsnät. Vattnet värms i centrala anläggningar och energin flyttas över till husets vattenburna värmesystem i en värmeväxlare. Undercentralen kan också värma varmvatten och innehåller reglerutrustning för att reglera värmen i huset med möjlighet att styra med hjälp av ute- och/eller innegivare. För att minska kostnaden för energi är det viktigt att systemen är rätt dimensionerade, installerade och intrimmade för att passa ditt hus.Ta hjälp av en installatör. Innan installationen är det bra att undersöka om du kan minska behovet av värme och varmvatten. Då kan du välja en lösning med lägre effekt till en lägre kostnad. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning


Att tänka på

• Kontakta fjärrvärmebolaget i din kommun och kolla.om det finns ledningar i det område där du bor, och om de ansluter småhus. De kan också svara på vilka anslutningskostnader som gäller för installationen
• Om du byter från en ved-, pellets- eller oljepanna till fjärrvärme är det viktigt att se över hur ventilationen påverkas. I hus med självdragsventilation bygger ventilationen på att skorstenen används för att uppnå den termiska drivkraften. Slutar du elda med bränslen påverkas inte bara ventilationen utan även värmen. Pannan och skorstenen avger spillvärme som hjälper till att värma delar av huset, till exempel källaren eller vinden. Det kan krävas att du kompletterar med radiatorer för att kompensera när pannan inte längre är i drift. Ta hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Det är lämpligt att sätta ett regnskydd över skorstenen för att hindra att regnvatten sugs upp av teglet.


Energi- och materialkrav

Välj en fjärrvärmecentral som är P-märkt, det vill säga uppfyller Svensk Fjärrvärmes certifieringsregler. Krav på teknisk isolering för varma och kalla rör: Isolernivå B (AMA VVS & Kyl 16) Pelletspannan ska installeras och driftsättas av en certifierad installatör. För elen ska du anlita en behörig elektriker.


Krav vid utförandet

Undercentralen ska installeras och driftsättas av en certifierad installatör som även är certifierad för förnybar energi. För elen ska du anlita en behörig elektriker.


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att luft/luftvärmepumpen uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från fackman av genomförande


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
UC, Panna

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder