RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av solceller

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Att producera din egen el minskar den rörliga elkostnaden. Systemet kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Du kan med fördel genomföra installationen när takrenovering ska genomföras.

 


Beskrivning

Solceller producerar el och en anläggning består av solcellsmoduler, växelriktare, monteringssystem, kablar, kopplingar, elcentral, elmätare och övrig kringutrustning.

Monokristallina och polykristallina solcellsmoduler är vanligast. Storleken på solcellssystemet anges i kilowatt (kWp) vilket är toppeffekten. En anläggning på en kWp tar upp cirka 6 kvadratmeter takyta och producerar normalt runt 800 kWh. Produktionen varierar dock mycket beroende på solinstrålningen, hur panelerna är orienterade och om de skuggas. 

Energimyndigheten ger en utförlig vägledning om solcellsanläggningar på Solelportalen. 

Där kan du t.ex. läsa mer om hur du bör tänka när du bestämmer anläggningens storlek och placering för att få bästa ekonomi. 


Att tänka på

Gå in på  Solelportalen, där kan du få svar på de flesta av dina frågor!

Du kan även kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.

 


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden bör utföras av installatör för solceller som även är certifierad för förnybar energi. 

Den elektriker du anlitar för att göra installationen ska omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontroll. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar (Lågspänning).

Länk till registret 


Uppföljning av krav

Verifikat från leverantör att solcellssystemet uppfyller energi- och materialkrav. Dokumentation från installatör av genomförande. Följ upp producerad el via mätaren och jämför med tillverkarens specifikation.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Egenproduktion, Solenergi, Solpaneler

Åtgärdsområde
Tak

Nivå
Större åtgärd

MP4

Bilder