RENOVERINGSÅTGÄRDER

Installation av utegivare

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Utegivaren hjälper till att styra husets värmesystem så att variationer i inomhustemperaturer jämnas ut när utetemperaturen faller - eller stiger.


Beskrivning

En utegivare mäter utomhustemperaturen och styr framledningstemperaturen till radiatorerna utifrån den temperatur som värmekurvan är inställd på. Om din utegivaren inte fungerar som den ska rådfråga vid behov leverantören för ditt system eller en installatör vad som bör göras. Vid eventuellt byte, diskutera vilken typ av givare – som är lämplig för ditt hus. I samband med byte till nytt värmesystem ingår utegivare i de flesta fall som standard. För att ge rätt signal till värmesystemet bör utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Den ska inte heller placeras nära utblåsventiler från ventilation.


Att tänka på

• Utegivare sköter endast grundregleringen av husets värme. Vid snabba temperaturförändringar, oftast vår- och höst, signaler till värmesystemet att höja eller sänka framledningstemperaturen. utan hänsyn till husets värmetröghet
• Utegivaren känner inte av om solen lyser in och värmer huset - eller spillvärme från till exempel vitvaror, TV och belysning.
• Har du en ojämn inomhustemperatur kan utegivaren behöva kompletteras med termostater och/eller innegivare för att få en bra inomhuskomfort.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Åtgärden kan utföras av småhusägare, styr- och reglertekniker eller installatör.


Uppföljning av krav

Upplevd inomhuskomfort har förbättrats Minskad energikostnad


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Värmestyrning, Inomhustemperatur, Reglera temperatur

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder