RENOVERINGSÅTGÄRDER

Samordnad styrning med utegivare, termostat och innegivare

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Rätt injusterade och styrda värmesystem avger rätt värmemängd vid rätt tillfälle och ger en bra inomhuskomfort med lägre kostnader för energi.


Beskrivning

Utegivare är den vanligaste lösningen för att styra inomhustemperaturen för värmen i ett hus. Den ger en grundreglering, men vid snabba temperaturförändringar utomhus höjs eller sänks framledningstemperaturen till radiatorerna utan hänsyn till husets värmetröghet. Den känner inte heller av solinstrålning eller temperaturförändringar som sker inne i huset via våra aktiviteter från matlagning datorer, tv-apparater. Det leder till övertemperaturer som i vissa fall kompenseras med att vi vädrar ut värmen. Kombineras utegivaren med termostater och innegivare regleras värmen mer optimalt, inomhustemperatur i huset blir jämnare fördelad och energin används mer effektivt. Termostaterna tar hand om tillfälliga temperaturförändringar från solljus och ökat kallras vid fönster, värme som genereras vid matlagning och värme från människor då flera vistas i ett rum samtidigt. Ställ in dem på en maxtemperatur så att de kan regleras individuellt. Innegivaren eller rumsgivaren kompletterar utegivare och termostater så att styrningen av värmesystemet blir mer exakt. Det kan finnas behov av att installera flera givare för att hantera de temperaturskillnader som finns i olika delar av huset. Undvik att placera dem i direkt solljus, vid ytterdörrar eller nära värmekällor som radiatorer eller kamin.


Att tänka på


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Dokumentation över installationen samt manual för inställningar. Åtgärden bör utföras av styr- och reglertekniker eller installatör som är certifierad för förnybar energi.


Uppföljning av krav

Dokumentation från installatör över installationen samt manual för inställningar. Upplevd inomhuskomfort har förbättrats Minskad energikostnad


Teknisk livslängd

10 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Injustering, Reglera temperatur, Värmestyrning

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder