RENOVERINGSÅTGÄRDER

Smart styrning av värmepumpar

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Smart styrning av värmepumpar kan ge stora energibesparingar, genom att kunna dra ner värmen vid frånvaro. Du kan minska dina kostnader för el genom att styra så att värmepumpen körs tider på dygnet med låga elpriser. Din elanvändning jämnas då ut över dygnet och effekttoppar kapas. Du kan då eventuell säkra ner ditt elabonnemang och därmed även minska dina fasta kostnader.

 


Beskrivning

Smarta, uppkopplade värmepumpar kan ha olika funktioner. Fjärrstyrning av värmepumpar kan t.ex. ske genom att koppla upp din värmepump mot internet och styra den från en app eller hemsida i stället för att göra det från värmesystemets styrpanel. Detta kan användas för att slå av och på värmen i sommarstugan eller reglera ner temperaturen hemma när du är bortrest. Det finns även modeller som styrs mot elpriset, och körs när elen är som billigast för att få ner energikostnaden.

Många smarta värmepumpar och termostater har även möjlighet att ställa in scheman för värmesystemet, eller möjlighet att koppla ihop dem med andra givare och styra värmen utifrån t.ex. närvaro.

 


Att tänka på


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Dokumentation över installationen samt manual för inställningar. Installation bör utföras av styr- och reglertekniker eller installatör som är certifierad för förnybar energi.


Uppföljning av krav

Dokumentation från installatör över installationen samt manual för inställningar.


Teknisk livslängd

15 år


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Smarta hemmet, Fjärrstyrning, Närvarostyrning

Åtgärdsområde
Värmesystem

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder