RENOVERINGSÅTGÄRDER

Styrning av hemelektronik

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Styrning av belysning och hemelektronik kan bidra till att elkrävande apparater och lampor inte står på i onödan. Du kan minska dina kostnader för el genom att styra elanvändningen till tider på dygnet med låga elpriser. Din elanvändning jämnas då ut över dygnet och effekttoppar kapas. Du kan då säkra ner ditt elabonnemang och även minska dina fasta kostnader.


Beskrivning

Smarta lampor och apparater gör det möjligt att styra och mäta elanvändningen för husets alla installationer för bland annat värme, ventilation, hushållsapparater, belysning och hemelektronik.

Smart-plugs är en sorts uppkopplad dosa, som sätts i ett befintligt vägguttag och sen möjliggör styrning av den apparat som pluggas in dosan. Detta är ett av de enklaste sätten att ”smartifiera” ett hem, då det inte krävs några smarta apparater utan fungerar till din befintliga hemelektronik.

Smarta lampor har ofta möjlighet att schemalägga när de ska tändas eller släckas, eller så kan de kopplas till olika sensorer och styras på tid, närvaro eller ljusstyrka.

Smarta, uppkopplade tvätt- och diskmaskin kan styras och kontrolleras via en app. Det möjliggör att kunna starta maskinen även när man inte är hemma, eller schemalägga starten till en tid på dygnet när elen är billigare. Vissa modeller kan kopplas upp mot en effekthanterare för möjlighet att ställa in så att maskinen automatiskt startar när eltaxan är som lägst.


Att tänka på

• Mätare som visar hur mycket el som används i realtid är en ögonöppnare som kan ge inspiration att förändra vanor och leva mer energieffektivt.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet

Dokumentation över installationen samt manual för inställningar. Installation bör utföras av styr- och reglertekniker eller installatör som är certifierad för förnybar energi.


Uppföljning av krav

Dokumentation från installatör över installationen samt manual för inställningar. Minskade elkostnader.


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Smart-plug, Smarta hemmet, Sensorer

Åtgärdsområde
Övrigt

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder