RENOVERINGSÅTGÄRDER

Rådfråga en sakkunnig – kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?


Beskrivning

I de fall det finns problem i ditt hus med fukt, mögel, radon – och i vissa fall luftkvalitet är det viktigt att noggrant identifiera källan innan åtgärder genomförs.

Kontakta därför en sakkunnig inom området för specifik rådgivning. De kommunala energirådgivarna har god kunskap om vart du ska vända dig. De ger även guidning om du äger ett hus som har kulturhistoriska värden och är osäker på vad som gäller.


Att tänka på


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet


Uppföljning av krav


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Fukt, Mögel, Rådgivning

Åtgärdsområde
Övrigt

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder