RENOVERINGSÅTGÄRDER

Beställ radonmätning – kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?


Beskrivning

Om du misstänker att det är höga radonvärden i ditt hus är det viktigt att mäta nivån. Gränsvärdet som inte får överskridas är 200 Bq. Radon kan komma från byggnadsmaterial (blåbetong) eller från marken. De kommunala energirådgivarna har kunskap om vart du ska vända dig för att genomföra en långtidsmätning.


Att tänka på


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet


Uppföljning av krav


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Becquerel, Blåbetong

Åtgärdsområde
Övrigt

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder