RENOVERINGSÅTGÄRDER

Nya vanor och rutiner

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

El- och varmvattenanvändningen, samt kostnaden för detta, påverkas i hög grad av vårt beteende. Det finns möjlighet att minska denna energianvändning, utan stora investeringskostnader, genom små förändringar i vardagen.


Beskrivning

Vad vi gör och hur vi väljer i olika situationer har stor betydelse för energianvändningen i våra hem. Vissa situationer uppkommer mer sällan, så som att byta kyl/frys, medan andra val görs dagligen och går på rutin, så som hur vi torkar tvätt eller släcker lampor. Att byta till energieffektiva vanor kan kännas svårt, men kan innebära stor skillnad för energianvändningen.


Att tänka på

  • Sänk innetemperaturen. Testa om ni kan sänka temperaturen med en grad i hela huset. I utrymmen ni sällan vistas i kan temperaturen kanske sänkas ytterligare. Varje grads sänkning minskar uppvärmningsbehovet med 5 %.
  • Släck lampor i de rum du inte befinner dig i.
  • Stäng av apparater helt. Stand-by utgör ungefär 2 % av Sveriges totala energianvändning.
  • Duscha kortare. Fem minuter kortare i duschen varje dag sparar 1000 kr per år.
  • Vädra kort och effektivt, gärna med korsdrag, för att undvika att golv och väggar hinner kylas ner. Vädra gärna på morgonen, när luftfuktigheten är som lägst.
  • Låt maten svalna innan du ställer in den i kylen/frysen, och tina gärna mat i kylen.
  • Dammsug gallret på baksidan av kylen och frysen regelbundet och frosta av frysen med jämna mellanrum.
  • Använd lock på kastrullen och använd vattenkokare för att koka upp vatten.
  • Fyll tvättmaskinen och tvätta i 40 grader istället för 60 grader för normalsmutsad tvätt.
  • Bra centrifugering i tvättmaskinen minskar energibehovet vid torkning. Mest energieffektivt är det att lufttorka tvätten.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet


Uppföljning av krav


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Beteende, Förändringar i vardagen, Gratis

Åtgärdsområde
Övrigt

Nivå
Enklare åtgärd

MP4

Bilder