RENOVERINGSÅTGÄRDER

Avhjälpande av kondens på fönster

INFORMATION OM ÅTGÄRDEN

Varför genomföra åtgärden?

Imma på fönstret kan både tyda på att du har energieffektiva fönster eller precis tvärt om. Det beror på om det är imma på insidan eller utsidan av fönstret.


Beskrivning

Kondens på insidan av fönster sker främst på enkelglas, med dålig isolering. Det beror på att den inre fönsterrutan kyls ner och blir kallare än rumstemperaturen. Om rumsluften är fuktig så bildas kondens när luften träffar den kalla fönsterytan. Vid riklig kondens kan fuktskador uppkomma på den inre fönsterbågen. Kondens på insidan kan i vissa fall avhjälpas med förbättrad ventilation, men oftast är det mer rådligt att förbättra fönstrets isolering. Du kan läsa mer om förstärkt självdrag samt om byte eller isolering av fönster under rubriken Sök åtgärder.

Kondens mellan glasen i fönster beror på att varm, fuktig luft tar sig in mellan glasen och kondenserar mot det yttre, kalla glaset. Det är ofta en följd av övertryck i huset, eller i vissa fall av att tätningen mellan karm och båge i fönstret inte fungerar som det ska. Kondensen är ofta svår att bli av med när den väl uppstått, och den kan ge upphov till fuktskador. Det kan avhjälpas genom att byta till borstlist mellan bågarna, som ser till att ventilationen mellan glasen är bra, eller genom att justera ventilationen för att undvika övertryck. I vissa fall måste fönstren bytas. Du kan läsa mer om injustering av ventilation samt om byte av tätningslister i fönster under rubriken Sök åtgärder.

Kondens på utsidan av fönster är ett fenomen som uppstår när yttemperaturen på fönstret blir lägre än uteluftens temperatur. Fuktigheten i luften kan då, under vissa omständigheter, kondensera mot fönsterrutan. Detta sker framförallt under klara sensommar-/höstnätter, och kondensen försvinner vanligtvis under morgonen. Utvändig kondens är ett tecken på att fönsterna är välisolerade och innebär ingen större risk för fuktskador. Om man önskar åtgärda det för att förbättra sikten under tidiga morgontimmar kan montering av markis hjälpa. Vid utbyte av fönster kan man välja glas med behandling som minskar risken för kondensbildning.


Att tänka på

  • Fönstren har stor betydelse för husets utseende. När de byts ut mot nya i ett äldre hus kan det påverka dess kulturvärde. I vissa fall behövs bygglov. Du kan läsa mer om varsam renovering under rubriken Sök åtgärder.


Energi- och materialkrav


Krav vid utförandet


Uppföljning av krav


Teknisk livslängd


SÖKORD OCH MEDIA

Sökord
Imma, Fukt

Åtgärdsområde
Fönster och dörrar

Nivå
Underhåll

MP4

Bilder