VÄLKOMMEN TILL WSP NATLIKAN

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

NYHETER

Är din leverantörskedja Future Ready?

I dagens öppna och globala ekonomi är allt fler av våra kunder ännu mer beroende av sina leverantörer, eftersom en stor del av deras verksamhet [...]


Är din lagbevakning Future Ready?

Vi vet att framtidens samhälle kommer att se annorlunda ut, men ibland är det svårt att få grepp om vilka förändringar och utmaningar som kommer [...]


KUNDINLOGGNING
Logga in till din lagbevakning

INTERNATIONAL LEGAL UPDATES – NU I ÖVER 70 LÄNDER

LÄNDER VI BEVAKAR

Internationell lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö i mer än 70 länder i alla världsdelar.

GLOBALA TJÄNSTER

Dina utländska kollegor kan använda samma system för sina laglistor och lagefterlevnad för sin lagbevakning.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan.

SVENSK LAGBEVAKNING MED LAGVERKET – MER ÄN BARA LAGLISTOR

LAGBEVAKNING SVERIGE

Lagverket är en heltäckande digital tjänst för lagbevakning och laglistor inom miljö, arbetsmiljö och livsmedel.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan, eller göra en beställning direkt på sidan.


WSP NATLIKAN SUPPLY CHAIN – HÅLLBARA LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR

Från en dashboard får du en enkel och tydlig översikt och kan effektivt hantera processen för enkäter och revisioner.

I MOLNET

Från molnet kan du säkert få en tydlig översikt av dina leverantörers riskprofil utifrån både typ och kategori