VÄLKOMMEN TILL WSP NATLIKAN

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

NYHETER

Är din lagbevakning Future Ready?

Vi vet att framtidens samhälle kommer att se annorlunda ut, men ibland är det svårt att få grepp om vilka förändringar och utmaningar som kommer [...]


Är din leverantörskedja Future Ready?

I dagens öppna och globala ekonomi är allt fler av våra kunder ännu mer beroende av sina leverantörer, eftersom en stor del av deras verksamhet [...]


KUNDINLOGGNING
Logga in till din lagbevakning

INTERNATIONAL LEGAL UPDATES – NU I ÖVER 70 LÄNDER

LÄNDER VI BEVAKAR

Internationell lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö i mer än 70 länder i alla världsdelar.

GLOBALA TJÄNSTER

Dina utländska kollegor kan använda samma system för sina laglistor och lagefterlevnad för sin lagbevakning.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan.

SVENSK LAGBEVAKNING MED LAGVERKET – MER ÄN BARA LAGLISTOR

LAGBEVAKNING SVERIGE

Lagverket är en heltäckande digital tjänst för lagbevakning och laglistor inom miljö, arbetsmiljö och livsmedel.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan, eller göra en beställning direkt på sidan.


WSP NATLIKAN SUPPLY CHAIN – HÅLLBARA LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR

Från en dashboard får du en enkel och tydlig översikt och kan effektivt hantera processen för enkäter och revisioner.

I MOLNET

Från molnet kan du säkert få en tydlig översikt av dina leverantörers riskprofil utifrån både typ och kategori