VÄLKOMMEN TILL WSP NATLIKAN

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

NYHETER

Förbättrad service till våra internationella kunder

Glada nyheter! Från och med årsskiftet kommer WSP Natlikans internationella kunder att få uppdaterade laglistor varje månad istället för som idag en gång per hel- [...]


Missa inte säsongens tomtewebinar 2019

Välkommen alla kunder* till webinar - Lagändringar 2019 miljö och arbetsmiljö Vi bevakar och förbereder oss på allt nytt som kommer och som har trätt [...]


KUNDINLOGGNING
Logga in till din lagbevakning

INTERNATIONAL LEGAL UPDATES – NU I ÖVER 70 LÄNDER

LÄNDER VI BEVAKAR

Internationell lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö i mer än 70 länder i alla världsdelar.

GLOBALA TJÄNSTER

Dina utländska kollegor kan använda samma system för sina laglistor och lagefterlevnad för sin lagbevakning.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan.

SVENSK LAGBEVAKNING MED LAGVERKET – MER ÄN BARA LAGLISTOR

LAGBEVAKNING SVERIGE

Lagverket är en heltäckande digital tjänst för lagbevakning och laglistor inom miljö, arbetsmiljö och livsmedel.

PRISER & DEMO

Här kan du se våra priser, boka en webvisning och komma i kontakt med oss på WSP Natlikan, eller göra en beställning direkt på sidan.


NATLIKAN SUPPLY CHAIN – HÅLLBARA LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR

Från en dashboard får du en enkel och tydlig översikt och kan effektivt hantera processen för enkäter och revisioner.

I MOLNET

Från molnet kan du säkert få en tydlig översikt av dina leverantörers riskprofil utifrån både typ och kategori