Vi vet att framtidens samhälle kommer att se annorlunda ut, men ibland är det svårt att få grepp om vilka förändringar och utmaningar som kommer att ha störst påverkan i ert lagefterlevnadsarbete. WSP Natlikan hjälper er att ligga steget före […]

I dagens öppna och globala ekonomi är allt fler av våra kunder ännu mer beroende av sina leverantörer, eftersom en stor del av deras verksamhet är beroende av dem. Detta oavsett om de själva producerar sina varor och tjänster, köper […]

Glada nyheter! Från och med årsskiftet kommer WSP Natlikans internationella kunder att få uppdaterade laglistor varje månad istället för som idag en gång per hel- eller halvår (gäller alla länder utom Sverige). En gång per år kommer kunderna även att […]

Välkommen alla kunder* till webinar – Lagändringar 2019 miljö och arbetsmiljö Vi bevakar och förbereder oss på allt nytt som kommer och som har trätt ikraft inom miljö och arbetsmiljölagstiftningen i Sverige och EU. Ni kan ha en härligt god […]

Genom vår digitala plattform och stora nätverk av internationella miljökonsulter och jurister kan vi idag erbjuda en lagbevakningsresa runt jorden. Under 2018 har WSP Natlikans räckvidd för internationell lagbevakning utökas från cirka 40 till över 70 länder runt om i […]

Nyheter och förändringar i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen Vi bevakar och informerar och du kan i lugn och ro ta ledigt i sommar Vi kickar igång hösten med att uppdatera dig kring vilka lagändringar som trätt ikraft vid halvårsskiftet 2018 och […]

När jag var 18 år och var utbytesstudent i Colorado läste vi boken Djurfarmen och en av alla karaktärerna där är hästen. Hästens motto är jag skall arbeta hårdare, men oavsett hur hårt hästen jobbar går det i slutändan inte […]

Under våren kommer du som använder WSP Natlikans verktyg Lagverket att få tillfälle att optimera din användning på ett webinar. Här kombinerar vi praktisk information kring hur du som användare av Lagverket kan arbeta för att få ut så mycket […]

När vi blickar tillbaka på 2017 så har det hänt en hel del. En av mina medarbetare skrev också att en årskrönika ”innehåller alltid framtidsvisioner” vilket ju inte alltid är så lätt, men vi börjar med året som gått. Det […]

Lagändringar 2018 – miljö och arbetsmiljö Vi kickar igång året med att som vanligt uppdatera dig kring vilka lagändringar som trätt i kraft vid årsskiftet 2018 och vilka förändringar vi har att vänta oss längre fram under det nya året. […]