Jorden runt med lagbevakning i över 70 länder

Genom vår digitala plattform och stora nätverk av internationella miljökonsulter och jurister kan vi idag erbjuda en lagbevakningsresa runt jorden. Under 2018 har WSP Natlikans räckvidd för internationell lagbevakning utökas från cirka 40 till över 70 länder runt om i världen.

Vi är stolta och glada att nu kunna ta fram ISO-laglistor samt erbjuda generell bevakning inom miljö- och arbetsmiljölagstiftning i stora delar av världen. Vår geografiska spridning stäcker sig brett från Sverige till öarna i det Karibiska havet, vidare till Kanada och genom Asien och Ryssland tillbaka till resten av Europa.

Utöver det har vi under de senaste månaderna utökat vår kompetens i Mellanöstern och kan därmed även erbjuda lagbevakning ibland annat länder som Oman, Jordanien och Kuwait.

WSP Natlikan kan hjälpa er att följa upp lagkraven inom allt från kemikaliehantering, till skyddsutrustning och tillåten arbetstid i Uruguay lika väl som i Taiwan eller Indien. Inom vårt internationella nätverk talar vi tillsammans de nationella språken och har kunskap om det juridiska systemen i samtliga 70 länder.


Nästan oavsett var i världen ni befinner er, kan vi hjälpa er att uppfylla lagkraven och underlätta samordningen av ert hållbarhetsarbete, både lokalt och globalt.

Under det kommande halvåret ser vi fram emot att fortsätta vår lagbevakningsresa genom att lägga till länder som Trinidad Tobago, Libyen och Sri Lanka i listan över vår globala räckvidd.

Men först av allt, trevlig sommar!