Priser & Demo – Beställ

Beställ dina tjänster här


Beställ din lagbevakning från WSP Natlikan här

Följande prenumerationstjänster går att beställa direkt utan företagsanpassning. Klicka för vad du vill beställa, därefter får du en bekräftelse med inloggningsuppgifter och sen är du igång!

Alla priser är årsprenumerationer (gäller per år) och är exkl momsLagbevakning
3.000 SEK - Bred lagbevakning

Gör-det-själv-laglistor
5.000 SEK - Miljö5.000 SEK - Arbetsmiljö5.000 SEK - Livsmedel

Vägledningar
10.000 SEK - Vägledning (gör-det-själv-laglista miljö + arbetsmiljö ingår)10.000 SEK - Miljörättsliga informationsblad

Revisionsverktyg
10.000 SEK - Lagefterlevnadsverktyget10.000 SEK - Avvikelseverktyget10.000 SEK - Checklisteverktyget

 


Do-it-yourself-registers (Nordic Countries)
Denmark
5.000 SEK - DK Environment5.000 SEK - DK Health & Safety
Norway
5.000 SEK - NO Environment5.000 SEK - NO Health & Safety
Finland
5.000 SEK - FI Environment5.000 SEK - FI Health & Safety

 

Audit Tool
10.000 SEK - Compliance Audit Tool10.000 SEK - Management Audit Tool10.000 SEK - Checklist Tool

 


* Obligatoriska uppgifter


Prenumerationen år 2 löper vidare om inte uppsägning av produkten sker senast 3 månader innan datum för påbörjad prenumeration år 1.

vi godkänner WSP Natlikans Allmänna Villkor om Internettjänster *

 

[recaptcha]