Priser & Demo – mer information

Översikt WSP Natlikans tjänster

  TJÄNST SVENSKA ENGELSKA
BRED LAGBEVAKNING 3.000 kr per år N/A
INTERNATIONAL LEGAL UPDATES N/A 7.000 kr per land och år
LAGLISTOR
 – GÖR-DET-SJÄLV-VERKTYGET

5.000 kr per område och år

5.000 kr per land per område och år

LAGLISTOR
 – FRAMTAGNA AV WSP

Pris beroende på omfattning av verksamhet

Pris beroende på omfattning av verksamhet

REVIONSVERKTYG 10.000 kr per del per land och år 10.000 kr per del per land och år
VÄGLEDNING 10.000 kr per år N/A
MILJÖRÄTTSLIGA INFORMATIONSBLAD 10.000 kr per år N/A
SELECTED TOPICS N/A Pris beroende på omfattning

Tjänster på svenska


  BRED LAGBEVAKNING 3.000 kr per år
INKLUDERAR:

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare


  LAGLISTOR – GÖR-DET-SJÄLV VERKTYGET

5.000 kr per område och år

INKLUDERAR:

 • Laglista – företagsanpassade (Gör-det-själv-verktyget)
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar
 • Fråga miljöjuristen

SAMT

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare


  LAGLISTOR – FRAMTAGNA AV WSP

Pris beroende på omfattning av verksamhet

INKLUDERAR:

 • Laglista – företagsanpassad (framtagen av WSP)
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar
 • Fråga miljöjuristen

SAMT

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare


  REVIONSVERKTYG 10.000 kr per del per land och år
 1. Lagefterlevnadsverketyget
 2. Avvikelseverktyget
 3. Checklisteverktyget


  VÄGLEDNING 10.000 kr per år
INKLUDERAR:

 • Beskrivningar av lagstiftningen i lättläslig text
 • Kommande lagstiftning
 • Bevakning av förarbeten, rättsfall och myndighetshandböcker
 • 1 st Gör-det-själv laglista inom miljö respektive arbetsmiljö

SAMT

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare
 


  MILJÖRÄTTSLIGA INFORMATIONSBLAD 10.000 kr per år
INKLUDERAR:

 • Allmänna miljökrav om hyresgäster ska känna till och som kan inkluderas som bilaga i hyresavtal. Dessa uppdateras en gång per år enligt den senaste lagstiftningen.
 

Till Toppen

Tjänster på engelska


  INTERNATIONAL LEGAL UPDATES (Bred lagbevakning internationellt) 7.000 kr per land och år
INKLUDERAR:

 • Månadsvis lagbevakning per land för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

Denna produkt finns i över 100 länder, se vilka här.


  LAGLISTOR – GÖR-DET-SJÄLV VERKTYGET 5.000 kr per område per land och år
Denna produkt är tillgänglig för de nordiska länderna.

INKLUDERAR:

 • Gör det själv-laglista
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar

SAMT

 • Månadsvis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

  LAGLISTOR – FRAMTAGNA AV WSP Pris beroende på omfattning av verksamhet
INKLUDERAR:

 • Framtagande av laglista – experter i de olika länderna identifierar de lagkrav som berör verksamheten
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar

SAMT

 • Månadsvis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

  REVIONSVERKTYG 10.000 kr per del per land och år
 1. Lagefterlevnadsverketyget
 2. Avvikelseverktyget
 3. Checklisteverktyget


  SELECTED TOPICS Pris beroende på omfattning
INKLUDERAR:

 • Månadsvis lagbevakning för området
 • Funktioner för kvittens och uppföljning av lagändringar
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

Till Toppen