Internationell lagbevakning

Vi finns i mer än 100 länder – Var finns du?

Vare sig du befinner dig Bahrain eller Belgien kan vårt globala nätverk av underkonsulter hjälpa dig hålla koll på lagstiftningen som berör ditt företag. WSP Natlikan bevakar lagstiftning i mer än 100 länder och våra lagbevakningsverktyg ser likadant ut för alla länder.

För information om våra tjänster på svenska, se Svensk lagbevakning.

Tjänster på engelska


  INTERNATIONAL LEGAL UPDATES (Bred lagbevakning)
Månadsvisa mail med info kring alla nationella lagändringar och ny lagstiftning inom områdena miljö och arbetsmiljö inkl. EU förordningar för EU-länder.

INKLUDERAR

 • Månadsvis lagbevakning per land för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

Denna produkt finns i över 100 länder

LÄNDER VI BEVAKAR

  LAGLISTOR – FÖRETAGSANPASSADE
Laglistan är en samlad förteckning över bara den lagstiftning som berör din verksamhet. Vårt verktyg för att skapa laglistor är designat för att passa och matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001 och livsmedel ISO 22000. I laglistan ingår månadsmail och funktioner som underlättar ditt interna lagefterlevnadsarbete. Med funktionen Uppföljningar är det lätt att hålla koll på de viktigaste förändringarna från din bevakning. De nordiska ländernas listor går att få på nationellt språk eller engelska. Övriga länders laglistor skrivs på engelska.

Gör det själv-laglistor

I de nordiska länderna finns Gör-det-själv-verktyget där du kan skapa dina egna laglistor i WSP Natlikans plattform.

Framtagande av laglista

WSP Natlikan samarbetar med dig för att ta fram laglistor i de länder som du är intresserad av.

INKLUDERAR

 • Laglista (Gör-det-själv-verktyget eller framtagen av WSP)
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar

SAMT

 • Månadsvis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare

  REVIONSVERKTYG
Vi har tre olika typer av revisionsverktyg:

 1. Lagefterlevnadsverktyget – Kontrollera kraven i din laglista i en samlad lagefterlevnadsrapport
 2. Avvikelseverktyget – Följ upp avvikelser och händelser i din verksamhet och koppla dessa till lagstiftningen i dina laglistor
 3. Checklisteverktyget – Frågebaserad kontroll för den bredare verksamheten utan expertkunskaper om lagstiftning eller lagkrav. Använd våra färdigformulerade frågor eller skapa frågorna själv.

  SELECTED TOPICS
Om du har ett annat behov än en ISO-certifiering kan detta kanske passa din verksamhet. WSP Natlikan kan täcka ditt val av ämnesområden internationellt, t.ex. endast WEEE, avfallslagstiftning, energiskatter eller minimilöner.

Vi tar fram den relevanta nationella lagstiftningen för det aktuella ämnet och bevakar det månadsvis för det eller de länder som du väljer.

INKLUDERAR

 • Månadsvis lagbevakning för området
 • Funktioner för kvittens och uppföljning av lagändringar
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext (på nationellt språk)
 • Obegränsat antal användare


Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner