Svensk lagbevakning – Lagverket

Vi gör dagens och morgondagens lagbevakning begriplig!

Lagverket är ett enkelt verktyg för att hantera era lagkrav och ger ett digitalt arbetssätt för lagefterlevnad. De olika funktionerna hjälper dig att arbeta systematiskt och effektivt med dina lagkrav vilket skapar trygghet och ser till att du inte missar något.

För information om våra tjänster på engelska, se Internationell lagbevakning.

Tjänster på svenska


  BRED LAGBEVAKNING LÄS MER … 
Veckovisa mail med info kring alla svenska lagändringar och ny lagstiftning inom områdena miljö och arbetsmiljö. Bevakningen täcker EU Förordningar, Lagar, Förordningar, Myndighetetsföreskrifter samt ett urval av lokala föreskrifter från alla Sveriges kommuner.

I denna tjänst ingår också tillgång till en databas med lagstiftningen i fulltext.

INKLUDERAR

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare

  LAGLISTOR – FÖRETAGSANPASSADE LÄS MER …
Laglistan är en samlad förteckning över bara den lagstiftning som berör din verksamhet. Vårt verktyg för att skapa laglistor är designat för att passa och matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001 och livsmedel ISO 22000.

I laglistan ingår veckomail och funktioner som underlättar ditt interna lagefterlevnadsarbete. Med funktionen Uppföljningar är det lätt att hålla koll på de viktigaste förändringarna från din bevakning.

Gör-det-själv laglistor

Med Gör-det-själv-verktyget kan du skapa dina egna laglistor i WSP Natlikans plattform.

Framtagande av laglista

WSP’s experter samarbetar med dig för att ta fram dina laglistor.

INKLUDERAR

 • Laglista (Gör-det-själv-verktyget eller framtagen av WSP)
 • Funktioner för taggning, andra krav, kvittens och uppföljning av lagändringar
 • Fråga miljöjuristen

SAMT

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare

  REVIONSVERKTYG LÄS MER …
Vi har tre olika typer av revisionsverktyg:

 1. Lagefterlevnadsverktyget – Kontrollera kraven i din laglista i en samlad lagefterlevnadsrapport
 2. Avvikelseverktyget – Följ upp avvikelser och händelser i din verksamhet och koppla dessa till lagstiftningen i dina laglistor
 3. Checklisteverktyget – Frågebaserad kontroll för den bredare verksamheten utan expertkunskaper om lagstiftning eller lagkrav. Använd våra färdigformulerade frågor eller skapa frågorna själv.

  VÄGLEDNING LÄS MER …
Delen vägledning består av beskrivningar av lagstiftningen i lättläslig text indelat i olika områden som avfall, kemikalier, energi m.m. Man får även tillgång korta artiklar om kommande lagstiftning samt bevakning av förarbeten, rättsfall och myndighetshandböcker.

I tjänsten vägledning ingår möjligheten att skapa en laglista miljö och en laglista arbetsmiljö.

INKLUDERAR

 • Beskrivningar av lagstiftningen i lättläslig text
 • Kommande lagstiftning
 • Bevakning av förarbeten, rättsfall och myndighetshandböcker
 • 1 st Gör-det-själv laglista inom miljö respektive arbetsmiljö

SAMT

 • Veckovis lagbevakning för områdena miljö och arbetsmiljö
 • Lagändringswebinars 2 ggr/år
 • Tillgång till lagstiftningen i fulltext
 • Obegränsat antal användare

  MILJÖRÄTTSLIGA INFORMATIONSBLAD LÄS MER …
Tjänsten miljörättsliga informationsblad riktar sig främst till fastighetsägare som vill försäkra sig om att hyresgäster som bedriver näringsverksamhet känner till vilka miljökrav de berörs av.

Bladen består av allmänna miljökrav som hyresgäster ska känna till, och som kan inkluderas som bilaga i hyresavtal.

INKLUDERAR

 • Allmänna miljökrav för professionella hyresgäster
 • 24 st olika verksamhetsområden
 • Årlig uppdatering

Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner