Bred Lagbevakning

All lagstiftning enkelt samlad på ett enda ställe, både i fulltext och alla ändringar.

Stommen i Lagverket är lagstiftningen. Natlikan erbjuder lagbevakning och lagstiftning i fulltext inom:

 • miljö
 • arbetsmiljö
 • livsmedel
Lagstiftning i fulltext

Här hittar du dels all lagstiftning i fulltext, i de flesta fall i konsoliderad form. Grundförfattningar har förutom länken till fulltext en kort sammanfattning samt en förteckning över historiska ändringar.

Lagverkets lagbevakning Sverige täcker in lagstiftning från dessa fyra områden:

1.  EU – Förordningar från Europeiska Unionen
2.  Sverige – Lagar och förordningar
3.  Myndigheter – Föreskrifter och allmänna råd
4.  Kommuner – Lokala föreskrifter från Sveriges kommuner

Vi bevakar kontinuerligt ändringar och ny lagstiftning från dessa 35 källor:

 1. Förordningar från Europeiska Unionen (EU)
 2. Svensk författningssamling (SFS)
 3. Alkoholinspektionens författningssamling (AIFS)
 4. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 5. Boverkets författningssamling (BFS)
 6. Djurskyddsmyndigheten
 7. Djurskyddsmyndighetens författningssamling (DFS)
 8. Elsäkerhetsverket (ELSäK-FS)
 9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS)
 10. Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JVSFS)
 11. Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS)
 12. Kemikalieinspektionens allmänna råd (KI-AR)
 13. Livsmedelsverkets föreskrifter (LFS)
 14. Statens livsmedelsverks författningssamling (SLVFS)
 15. Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS)
 16. Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 17. Myndigheten för samhällskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS)
 18. Naturvårdsverkets författningssamling (NFS)
 19. Naturvårdsverkets författningssamling (SNFS)
 20. Naturvårdsverkets Allmänna Råd (SN-AR)
 21. Sjöfartsverkets författningssamling (SJöFS)
 22. Skogsstyrelsen (SKSFS)
 23. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
 24. Sprängämnesinspektionens författningssamling (SäIFS)
 25. Sprängämnesinspektionens Allmänna råd (SäI-AR)
 26. Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
 27. Statens energimyndighets författningssamling (NUTFS)
 28. Statens kärnkraftinspektions författningssamling (SKIFS)
 29. Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS)
 30. Statens Räddningsverks Allmänna Råd (SRV-AR)
 31. Strålskyddsinstitutets författningssamling (SSIFS)
 32. Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCBFS)
 33. Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS)
 34. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling (STAFS)
 35. Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner