Revisionsverktyg

Följ upp lagkraven i din laglista och säkerställ att ni följer kraven med lagefterlevnadsverktyget.

Revidera dina lagkrav med det utvecklade revisionsverktyget med fritt antal kopplingar till dina lagkrav och med en klassisk riskmatris.

Lagefterlevnad är ett tillägg till din laglista

Verktyget för lagefterlevnad bygger på kraven i standardena för de olika ledningssystemen. I dessa (t.ex. ISO 14001) finns det tydliga krav på att man måste säkerställa inte bara att man har koll på vilken lagstiftning som påverkar min verksamhet utan jag måste också säkerställa att vi inte bryter mot kraven.

I Lagverket finns därför ett verktyg som kompletterar din laglista. Med laglistans krav som bas kan du med lagefterlevnadsverktyget gå igenom varje krav på ett pedagogiskt sätt. Du kan välja att göra en rapport på hela eller delar av laglistan. Om din laglista har sorteringar kan du exempelvis med fördel göra en rapport på din eller dina sorteringar. Verktyget skapar då automatiskt en rapport med bara denna lagstiftning.

Det finns tydliga fält eller rutor för att fylla i all relevant information som behövs för att säkerställa kraven. Därför har du möjlighet att för varje lagkrav (eller rad i laglistan) fylla i följande information:

  • Identifierad (vad problemet är)
  • Omedelbar åtgärd
  • Orsaksanalys
  • Korrigerande åtgärd
  • Ansvarig (person)
  • Deadline (datum)
  • Slutkommentar
  • Släckt (datum)
  • Förebyggande åtgärd

Alla rapporter samlas under en särskild flik i direkt anslutning till din laglista. På din startsida finns också en förteckning över samtliga rapporter från alla dina laglistor. Detta ger en enkel och tydlig överblick på hur många avvikelser som finns just nu.

Ett utvecklat revisionsverktyg med en klassisk riskmatris

Vi har utvecklat revisionsverktyget så att det lämpar sig som ett effektivt och pedagogiskt verktyg för att göra revisioner på plats. Genom att utnyttja konceptet för lagefterlevnad så täcker vi in grunderna. Utöver detta kan du klassificera varje avvikelse eller
händelse (finding) i en klassisk 5×5 riskmatris. Du kan även märka om det är en avvikelse eller bara en observation.

Koppla händelser till lagstiftningens krav

Självklart kan du också koppla dina avvikelser till lagstiftningens krav, men i stället för att detta är gjort på förhand (som i lagefterlevnadsverktyget) så gör du detta själv. Du kan också koppla hur många lagkrav du vill från obegränsat antal laglistor.

Enkla och överskådliga rapporter

Allt samlas i en rapport som bygger vidare på det framgångsrika konceptet i lagefterlevnadsverktyget. Alla dina rapporter samlas på din startsida vilket ger en enkel överblick.

Dashboard – ger dig en samlad överblick

Om du har många revisioner, t.ex. om du har en större internationell verksamhet har du extra nytta av en tydlig översikt. I revisionsverktygets dashboard får du utöver din aktuella status möjlighet att filtrera på en mängd olika variabler. Detta är särskilt värdefullt när du ska analysera var eventuella brister i din verksamhet finns.

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner