Vägledning

Lagverkets bevakningsområden ger dig extra stöd och vägledning.

I tjänsten vägledning ingår också möjligheten att göra en laglista miljö och en laglista arbetsmiljö.

Bevakningsområden i Lagverkets vägledning

Lagverket erbjuder vägledning inom ett urval av bevakningsområden. Varje område innehåller ett antal mer specifika delar som på ett pedagogiskt och konkret sätt ger hjälp och stöd för att förstå vad de olika lagkraven innebär.

 1. Avfall
 2. Brand & Risk
 3. Energi
 4. Kemikalier
 5. Tillstånd
 6. Transporter
 7. Utsläpp
 8. Vår Arbetsmiljö
 9. Vår Hållbarhet

Varje specifikt bevakningsområde består av tre delar; sammanfattning, lagkrav och länkar; som beskriver och förtydligar de viktigaste lagkraven med länkar till lagstiftning och till andra viktiga källor och dokument.

Om du behöver ytterligare hjälp så finns WSP:s experter till hands som kan hjälpa dig med dina fördjupade frågor och funderingar.

Omvärldsbevakning med Lagverkets miljökalender

Lagverkets omvärldsbevakning kompletterar vår lagbevakning så att du kan hålla dig uppdaterad och vara förberedd på nya kommande lagkrav.

Alla bevakningsområden bevakas kontinuerligt och nyheterna presenteras i ett lättläst format i Miljökalendern. Här får professionella på miljöområdet hjälp att söka på nyheterna i tre olika kategorier och på så sätt komma ihåg viktiga datum för:

 • Ikraftträdande
 • Beslut
 • Andra viktiga datum

Kalendern kan också sorteras att visa publicerade nyheter per månad. På så vis blir detta en bra kom-ihåg-plattform för intressanta och viktiga händelser inom det miljö- och arbetsmiljörättsliga området.

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner