WSP Natlikan Supply Chain

Natlikan Supply Chain är ett enkelt, flexibelt och modulbaserat webbverktyg från WSP Natlikans digitala plattform.

Verktyget som säkrar din leverantörskedja

Från molnet kan du säkert få en tydlig översikt av dina leverantörers riskprofil och på ett effektivt sätt hantera processen för enkäter och revisioner.

 • Leverantörsrisk

  Riskbedömning av leverantörs kategorier och enskilda leverantörer

 • Enkät för leverantörens självutvärdering

  Verktyget innehåller ett formulär som antingen kan användas som det är eller bytas ut mot en kundspecifik enkät.

 • Revisionsmodul

  Verktygets revisionsmodul är fokuserad på att dokumentera och ge stöd åt den efterföljande revisionsprocess som uppstår efter det att själva revisionen ägt rum.

 • Rapporter

  I verktygets rapportmodul kan man ta fram olika aggregerade rapporter för leverantörer och deras samlade riskbedömning.

Webmöte

Ta chansen och få en egen anpassad presentation av verktyget.

Du får en inblick i de olika modulerna för leverantörsuppföljning och hur de bidrar till att ni får en samlad riskprofil av leverantörer med fokus på hantering av revisionsprocessen. 

Vi hjälper dig och visar hur verktyget ser ut och fungerar oavsett om du vill använda det som det är eller göra egna anpassningar.

GreenChain

WSP nätverket GreenChain är för företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

Verksamheten ger både kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte genom olika forumträffar och webinars.

Kontakta Natlikan

Kontaktpersoner